Abramovich có nguy cơ "mất trắng" Chelsea, tương lai đội bóng mịt mù

Abramovich có nguy cơ "mất trắng" Chelsea, tương lai đội bóng mịt mù

Chính phủ Vương quốc Anh thông báo đóng băng tài sản của chủ sở hữ