Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: Còn duyên kẻ đón người đưa…

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: Còn duyên kẻ đón người đưa…

Quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thực sự là thông tin