bàn thăng đẹp nhất năm 2016

bàn thăng đẹp nhất năm 2016

Chiêm ngưỡng bàn thắng đạt danh hiệu “Puskas” của năm 2016【bàn thăng đẹp nhất năm 2016】:Mohd Faiz Su