Xuất hiện trường phổ thông đầu tiên đào tạo bóng rổ chuyên sâu tại Hà Nội: “Tương lai bóng rổ học đường như Nhật, Hàn đang gần kề?”

Xuất hiện trường phổ thông đầu tiên đào tạo bóng rổ chuyên sâu tại Hà Nội: “Tương lai bóng rổ học đường như Nhật, Hàn đang gần kề?”

Phong trào bóng rổ tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang có sự chuyển biến rõ rệt trong và