Chủ mới Chelsea trao hợp đồng giữ chân 3 ngôi sao

Chủ mới Chelsea trao hợp đồng giữ chân 3 ngôi sao

Những ông chủ mới Chelsea bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng, nhưng trước mắt ưu tiên giữ chân 3 ngô