cục diện bảng g

cục diện bảng g

Cục diện bảng G ra sao sau chiến thắng của Thi Lan?【cục diện bảng g】:Đoàn voi chiến đã vươn lên vị t